Hopia Engineering Oy:n rakennetekniset palvelut on myyty 11.12.2018 Insinööritoimisto Polartek Oy:lle ja jatkan rakennesuunnittelutehtäviä Polartek Oy:n palveluksessa uuden perustettavan rakennesuunnitteluyksikön päällikkönä. Talonrakennuskohteiden rakennesuunnittelun ja tietomallintamisen lisäksi palveluihimme kuuluvat tehdas-, voimalaitos, sähkö- ja automaatiosuunnittelu. Näiden lisäksi tarjoamme asennusvalvontaa ja rakennuttamispalveluita yli seitsemällä eri paikkakunnalla.

Liiketoimintakaupan yhteydessä toteutetaan myös yhtiön nimenmuutos. Yhtiön uusi nimi on Cadapi Oy. Y-tunnus 2329041-8 säilyy ennallaan.

Jatkossa yhteydenotot pyydetään ottamaan seuraavasti:

– Rakennetekniset palvelut: Jorma Hopia, jorma.hopia@polartek.fi , +358405968472

– Tekla Structures ja ohjelmistosuunnittelu -palvelut: Mika Vanhanen, mika.vanhanen@cadapi.fi , +358447735771

———————–

The structural engineering services of Hopia Engineering Oy have been sold on December 11 2018 to Insinööritoimisto Polartek Oy and I continue to carry out structural engineering tasks at Polartek Oy as manager of the new structural engineering unit to be established. In addition to structural design and BIM for buildings, our services include factory, power plant, electrical and automation engineering. In addition to these, we offer installation monitoring and construction services in over seven different locations in Finland.

In connection with the transaction, the company will also change its name. The company’s new name is Cadapi Oy. Business ID FI23290418 remains unchanged.

In the future, please contact us as follows:

– Structural Engineering Services: Jorma Hopia, jorma.hopia@polartek.fi , +358405968472

– Tekla Structures Services: Mika Vanhanen, mika.vanhanen@cadapi.fi , +358447735771