API (Application Programming Interface), joka tunnetaan myös NET API, tarjoaa rajapinnan kolmannen osapuolen sovelluksille.

Tekla Open API

Tekla Structures ohjelmassa ominaisuuksia voidaan täydentää Tekla Open API laajennuksen avulla.

Tekla Open API mahdollistaa:

 • toistuvien komentojen automatisointi
 • vakiorakennetyyppien muodostaminen
 • raporttien ja tulosteiden yksilöiminen
 • rajapintasovellukset muiden cad ohjelmien kanssa
 • geneerinen tiedonsiirto käynnissä olevien ohjelmien kanssa
 • tuloksien tulkintaa ja tulosteiden laadinta

Robot API

Robot Structural Analysis ohjelmassa ominaisuuksia voidaan täydentää Robot API laajennuksen avulla.

Robot API mahdollistaa:

 • toistuvien komentojen automatisointi
 • vakiorakennetyyppien muodostaminen
 • raporttien ja tulosteiden yksilöiminen
 • rajapintasovellukset muiden cad ohjelmien kanssa
 • geneerinen tiedonsiirto käynnissä olevien ohjelmien kanssa
 • tuloksien tulkinta ja tulosteiden laadinta

Tekla Structures – Robot Structural Analysis rajapintatäydennykset

Mikäli nykyinen tiedonsiirto ohjelmien välillä on riittämätön, voimme täydentää sitä suunnittelua tukevaksi ja mallintamismenetelmien mukaisiksi.

API sovellusten lähdekoodihallinta

Sovelluskehityksen keskeisimpiä tekijöitä ovat lähdekoodin säilyttäminen ja versiohallinta. Tietokantapohjainen lähdekoodi voidaan säilyttää verkossa hosting palveluna tai omassa lähiverkossa erillisellä palvelintyöasemalla. Näiden lisäksi järjestelmä voi olla myös nk. hybridipalvelin jossa yhdistetään edellä mainittuja palvelintyyppejä. Huolehdimme suunnitteluohjelmia käyttävien yritysten API sovellusten kehitysympäristöistä ja neuvomme yrityksen toimintaa tukevien menetelmien valinnoissa.

Yhteystiedot

Jorma Hopia
CEO
Tekla Structures -palvelut
jorma.hopia@cadapi.fi
puh. +358 44 773 5771