Lisääntynyt tietomallinnuksen tarve on syytä huomioida myös Tekla Structures -ohjelmaan lisättävien tuotekomponenttien tilauksissa. Yksittäinen komponentti ilman toimintastrategiaa on yleensä hyödytön ja sen käyttöaste jää olemattomaksi. Toimituksien lisäksi on syytä panostaa käyttöasteen tavoiteltavaan kasvattamiseen ja asiakaspalveluun. Valintatyökalujen avulla suunnittelija valitsee tuotteitanne jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Piirustuksien ja luetteloiden lisäksi tärkeänä sisältönä vaaditaan nykyisin myös virheetöntä tietomallirakennetta.

Lähtökohdat

 • suunnittelijalle tieto omien tuotteiden ominaisuuksista
 • työkalujen tehtävänä on ensisijaisesti tukea yrityksen omaa liiketoimintaa
 • suunnitteluprosesissa tuotteen valinta malliin on ostopäätös
 • visuaalisesti laadukas
    • ikonit, kuvakaappaukset, animaatiot, videot

Käyttöönottamisen kannalta, on syytä miettiä, miksi rakennesuunnittelija ottaa ne käyttöön

Sisältöä täydentävät ominaisuudet

 • luettelot
 • piirustukset
 • tietomallinnus
 • toiminnallisuutta täydentävät ominaisuudet
 • opastava
 • virheetön
 • nopea

Mitä on syytä vaatia toteutuksessa

 • vaatimusmäärittely
  • mitä työkalulla tehdään
  • mitä työkalulla ei tehdä
  • mikä on tietomallinnuksen taso
 • toiminnallisuusmäärittely
  • kuinka asetettu vaatimus toteutetaan
  • varmuus toteutettavuudesta
  • selvitys tarvittavista lisäosista
  • selvitys päällekkäisistä kehityshankkeista
 • järjestelmällinen testaus
  • vaatimusmäärittelyssä esitettyjen testitapausten ajaminen
  • tehdään myös ohjelmoinnin aikana
 • julkaisutoimenpiteet
  • asennusmediat
  • help -tiedostot ja versiohistoriat
  • yhteystiedot asiakaspalveluun
  • tiedottaminen sosiaalisen median kautta suoraan Tekla Structures käyttäjille
  • opasvideot toiminnallisuudesta
 • ylläpito
  • tekninen asiakaspalvelu ongelmatilanteissa
  • sisällön muutostyöt
  • korjaukset
  • ominaisuuksien kehitystyö käyttäjäpalautteiden perusteella
  • koulutus

Hopia Engineering Oy:llä on 18 vuoden kokemus Tekla Structures -ohjelmien rajapintasovellusten kehittämisestä ja sen monipuolisesta käytöstä rakennushankkeiden eri vaiheissa. Pyydä maksuton webinaari yksityiskohtaisempaa esittelyä varten niin kerromme palveluistamme lisää. Suunnittelijoille kehitettävien sovellusten lisäksi palveluihimme kuuluvat Tekla Warehouse sisällön käyttöanalyysi, ylläpito ja sen kehittäminen. Webinaarissa esitämme, miten palveluidemme avulla saatte tehostettua liiketoimintaanne oman tuotannon tueksi.

Jorma Hopia
CEO
Tekla Structures -palvelut
jorma.hopia@cadapi.fi
puh. +358 44 773 5771